Deutz

Dne 01.11.1632 (do 31.12.1632)
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 194/45d

Vyobrazení opevnění v Deutzu i s švédským vpádem, který se uskutečnil r. 1632.

Abbildung der Fortification zu Deutsch sambt des daselbs durch die Schwedischen geschehenen Eingalls 1632.

Poznámky badatelů
551_511.jpg

Pod horním okrajem tisku protéká Rýn, těsně pod ním je předměstí Deutz s výbuchem (řítí se věž kostela). V popředí před městem je několik vojenských oddílů a velící generál s maršálskou holí, kterého doprovází několik korouhevníků. Citovaný německý text je nad obrazem, dole je legenda: A–W.

Po vítězství krále Gustava Adolfa švédského nad katolickými mocnostmi v západním Německu bylo město Kolín nad Rýnem podle dohody neutrální. Nehledě k této skutečnosti počali však kolínští z nevyjasněných důvodů stavět nedaleko předměstí Deutzu několik opevnění. Jakmile toto počínání shledal švédský generál Baudissin, podnikl koncem roku 1632 útok proti předměstí Deutzu a dal nově zřízené fortifikace srovnat se zemí. Při této akci bylo pobito a zajato mnoho kolínských vojáků. Jeden z švédských vojáků se při boji v městě ukrýval v kostele a zapálil tu větší množství střelného prachu, který tam byl uskladněn. Nastal výbuch, který zničil kostel a usmrtil přibližně 300 deutzkých občanů. Tento výbuch je dobře viditelný na této mědirytině.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014