Kolín nad Rýnem

Dne 01.11.1632 (do 31.12.1632)
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 193/451

Vyobrazení města Kolína a naproti ležícího předměstí Deutzu i s útokem, který podnikl generál Baudissin roku 1632.

Abbildung der Statt Cöln und gegenüber gelegenen Freyheit Duytz sampt des General Baudissin darauf geschechenen Anfals 1632.

Poznámky badatelů
202_213.jpg

Popředí rytiny tvoří předměstí Deutz v Kolíně nad Rýnem s výbuchem v kostele a útokem švédského vojska. Nad tím je řeka Rýn s několika mlýny a v pozadí město Kolín n/R. Na obloze vlevo je císařský erb s orlicí a na pravé straně znak města Kolína. Německý text je nad obrazem, dole je legenda A–W.

Po vítězství krále Gustava Adolfa švédského nad katolickými mocnostmi v západním Německu bylo město Kolín nad Rýnem podle dohody neutrální. Nehledě k této skutečnosti počali však kolínští z nevyjasněných důvodů stavět nedaleko předměstí Deutzu několik opevnění. Jakmile toto počínání shledal švédský generál Baudissin, podnikl koncem roku 1632 útok proti předměstí Deutzu a dal nově zřízené fortifikace srovnat se zemí. Při této akci bylo pobito a zajato mnoho kolínských vojáků. Jeden z švédských vojáků se při boji v městě ukrýval v kostele a zapálil tu větší množství střelného prachu, který tam byl uskladněn. Nastal výbuch, který zničil kostel a usmrtil přibližně 300 deutzkých občanů. Tento výbuch je dobře viditelný na této mědirytině.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014