Lützen

Dne 06.11.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 190/315

Smrt krále švédského u Lützenu 1632.

Todt des Königs von Schweden bey Lüzen 1632.

Poznámky badatelů
201_212.jpg

Obraz s poměrně velkými figurami představuje boj nablízko mezi několika jezdci. Na zemi leží ranění. Vlevo je jezdec pálící pistolí do zad Gustava Adolfa. V pozadí je velká bitevní vřava, zahalená částečně kouřem.

Okolnosti smrti krále Gustava Adolfa u Lützenu lze podle různých pramenů shrnouti takto: Král Švédů dal jezdectvem pravého křídla své armády rozehnat naproti postavené císařské Chorvaty. Když však zpozoroval, že střed jeho postavení počíná kolísat, postavil se neprodleně do čela finského pluku, aby ohroženému místu přispěl na pomoc. Cválal poměrně vzdálen před svou finskou jednotkou jsa doprovázen vévodou Františkem Sasko-Lauenburským, jedním pážetem a stájmistrem. Při této jízdě byl zasažen střelou do ramene a krátce potom ještě do zad. Tuto druhou ránu prý vypálil císařský plukovník Falkenberg. Král klesl z koně, vévoda sasko-lauenburský se stájmistrem se zachránil útěkem, páže jménem Leubling však zůstalo u krále a snažilo se mu pomoci opět do sedla. Pro hustou mlhu (která též zdržela začátek bitvy) nebylo jim však možno se orientovat; vtom se přihnal oddíl císařské jízdy, jezdci však raněného krále nepoznali, nýbrž se domnívali, že jde o vyššího švédského důstojníka. Usmrtili krále několika bodnutími a střelami z pistolí a pak jej svlékli. Jeho věrné páže, které bylo několikrát raněno, zemřelo pak brzy v Naumburgu. Přes královu mrtvolu se přehnalo ještě v průběhu bitvy několik oddílů jezdectva, takže při nálezu bylo jeho tělo tak zohaveno, že Švédové nemohli svého milovaného krále a vojevůdce poznat. Po bitvě bylo pak královo tělo odvezeno do Weissenfelsu.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014