Lipsko

Dne 22.10.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 189/230

Nákres kurfiřtsko-saského města Lipska, jak vypadá v současné době.

Abrisz der Churfürstlichen Sächsischen Statt Leipzig, wie dieselbe jetztiger Zeit im Wesen ist.

Poznámky badatelů
195_206.jpg

Jde o pohled shora na město Lipsko (z tzv. ptačí perspektivy). Město je velmi podrobně a přesně kresleno. V okolí jsou různé bojové scény a nepřátelská palba. Nahoře vpravo a vlevo jsou 2 erby. Dole je legenda: A–Z.

V době mezi událostmi u Norimberka-Fürtu (srpen 1632) a bitvou u Lützenu (6. listopadu 1632) se těžiště bojů přeneslo z Bavorska do Saska. Dne 22. října 1632 bylo císařskými dohodou dobyto Lipsko. Město bylo na základě úmluvy povinno zaplatit Valdštejnovi 50 000 tolarů a obdrželo menší císařskou posádku.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014