Benfeld

Dne 20.09.1632 (do 19.10.1632)
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 188/311

Obléhání pevnosti Benfeld ve jménu J. K. V. ve Švédsku atd. jeho excel. panem polním maršálkem Gustavem Hornem dne 20. září 1632.

Belägerung der Vestung Benfeld in Nahmen I. K. M. zu Schweden etc. durch I. Excel. Herrn Feldmarschalk Gustav Horn den 20. September 1632.

Poznámky badatelů
194_205.jpg

Rytina je provedena v podobě mapy, uprostřed je město Benfeld, ležící přibližně 30 km jižně od Štrasburku nad řekou Ill. Říčka se pod městem rozvětvuje na několik ramen. Kolem města jsou zakresleny šance obléhajících. Vpravo nahoře je obdélný obraz města Benfeldu, shora uvedený text a legenda: A–F. Vpravo pod obrazem je detail opevnění.

Po porážce císařských vojsk u Wieslochu 16. srpna 1632 odsadili se císařští do Alsaska a švédský generál Gustav Horn je pronásledoval. Cestou se zmocnil několika pevných císařských měst a 20. září oblehl i Benfeld. Město mělo pevné, odolné a obranné stavby a dlouho vzdorovalo Švédům. Počátkem října se pokusili císařští přispět Benfeldu na pomoc, což však ztroskotalo. Teprve 19. října 1632 byli obhájci u konce svých sil a předali město Švédům na základě dohody, jejíž podmínky byly poměrně snesitelné.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014