Wiesloch

Dne 16.08.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 184/447

Střetnutí mezi Švédy a císařskými u Wieselochu.“

Het Treffen tussen de Swesche en Kaysersche by Wiseloch.“

Poznámky badatelů
189_200.jpg

Na rytině je lesnatá krajina, v níž se udála bitva u Wieselochu. Na levé straně obrazu je vesnice se špičatou kostelní věží. V levém popředí je několik jezdců a mušketýrů. Svým provedením svědčí tato rytina o svém původu z dílny Merianovy ve Frankfurtu. Pod obrazem je legenda A–G.

Císařský velitel města Heidelbergu, plukovník Metternich, obléhal v srpnu r. 1632 městečko Wieseloch ležící přibližně 20 km jižně od Heidelbergu. Když pro nedostatek vojska nebyl s to dobýt městys Wieseloch, vyslal Metternich kurýra, (jistého desátníka), ke generálu Ossovi, Montecucculimu (v originále chybně hláskováno pozn. ed.) a markrabímu Vilémovi s žádostí o pomoc proti Wieselochu. Císařský desátník byl však na cestě zajat Švédy a vyslechnut. Když své poselství vyzradil, vypravil se švédský generál Gustav Horn s vojskem k Wieselochu a znenadání udeřil na císařskou jízdu, která právě přijížděla na pomoc Metternichovi. Švédové zvítězili, z přibližně 1 000 císařských kyrysníků padlo u Wieselochu 200, i s velícím plukovníkem Montballionem a několika dalšími důstojníky. Toto střetnutí se událo 16. srpna 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014