Norinberk

Dne 09.08.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 182/283

Norimberk-Freienstadt

Nürnberg-Freienstadt

Poznámky badatelů
188_199.jpg

Rytina je provedena v podobě mapy území mezi Norimberkem a Freinstadtem, kudy protékají říčky Pegnitz a Regnitz. Obě města jsou vyobrazena. Střetnutí Švédů a císařských je uprostřed rytiny. Lept je zpracován neobyčejně jemně. Pod obrazem je legenda: A–F.

V druhé polovině roku 1632, kdy proti sobě ležely armády císařská a švédská u Norimberka, nastal velký nedostatek potravin a obě armády byly nuceny podnikat výpravy za účelem opatření zásob. Dne 9. srpna 1632 podnikli císařští výpravu, doprovázenou vojenským oddílem, do Freinstadtu pro zásoby potravin. Zde však byli nečekaně přepadeni Švédy, kteří jim kořist odebrali a spálili město Freinstadt. Švédskému oddílu velel generál Tupadl. V době, kdy císařská a švédská armáda ležely proti sobě u Fürtu nedaleko Norimberku, trpěla vojska nedostatkem potravin, a proto byly z obou stran podnikány výpravy k opatřování zásob. Obě strany se pochopitelně snažily rušit takové akce protivníka a případně mu i odejmout kořist. Dne 9. srpna 1632 přitáhl švédský oddíl pod plukovníkem Tupadlem k městu Freinstadtu, kde měli císařští velkou zásobárnu potravin; Švédové sklad vyloupili, zapálili město a pobili císařskou posádku. Císařští neprodleně vypravili větší jednotku k záchraně zásob do Freinstadtu, ale i Gustav Adolf byl brzy informován, postavil se v čele několika pluků jízdy a přispěchal do Freinstadtu. Došlo ke střetnutí, v němž zvítězili Švédové. U císařských padl plukovník Sparr a proviantní plukovník Blaurer. Na straně švédské padli plukovník Riesz a dva komorní praporečníci.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014