Norinberk

Dne 09.08.1632
Signace: neuvedena
Autor: Manasser Johann Jerg, rytec v Augsburgu
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 181/215
Wilhelm Eduard Drugulin – Atlas historique Drugulin: 2025

Krátký popis Freinstadtu, ležícího ve vévodství franckém, který byl jeho královským veličenstvem dobyt a obsazen. Vytištěno v Augsburgu Janem Jergem Manasserem, mědirytcem, bydlícím „na kříži“.

Kurtze Beschreibung der Freystatt im Hertzogthumb Francken gelagen, wie dieselbe von ihrer Königl. Mayestät erobert und eingenommen. Getruckt zu Augspurg bey Johann Jerg Manasser Kupfferstecher, wohnhafft auffm Creutz.

Poznámky badatelů
187_198.jpg

Na tisku je město Freinstadt, ležící na pahorku v plamenech. Okolní krajina je hornatá. Na město útočí patrně švédští jezdci. V popředí je generál, pravděpodobně Gustav Adolf, s oddílem jezdectva, na druhé straně (vlevo) je několik jezdců s korouhvemi a polnicemi. Citovaný text je nad obrazem, dole je další, obsáhlý německý text líčící průběh vyobrazené události.

V době, kdy císařská a švédská armáda ležely proti sobě u Fürtu nedaleko Norimberku, trpěla vojska nedostatkem potravin, a proto byly z obou stran podnikány výpravy k opatřování zásob. Obě strany se pochopitelně snažily rušit takové akce protivníka a případně mu i odejmout kořist. Dne 9. srpna 1632 přitáhl švédský oddíl pod plukovníkem Tupadlem k městu Freinstadtu, kde měli císařští velkou zásobárnu potravin; Švédové sklad vyloupili, zapálili město a pobili císařskou posádku. Císařští neprodleně vypravili větší jednotku k záchraně zásob do Freinstadtu, ale i Gustav Adolf byl brzy informován, postavil se v čele několika pluků jízdy a přispěchal do Freinstadtu. Došlo ke střetnutí, v němž zvítězili Švédové. U císařských padl plukovník Sparr a proviantní plukovník Blaurer. Na straně švédské padli plukovník Riesz a dva komorní praporečníci.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014