Norimberk

Dne 09.08.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 180/41 D
Wilhelm Eduard Drugulin – Atlas historique Drugulin: 2024

Vlastní a skutečný nákres, jak jeho královské veličenstvo Gustav Adolf, král Švédů a Gótů atd. se utábořil kolem města Norimberka, jak toto město a kolem ležící tábor dal opevnit a jak tu očekával císařskou armádu pod vévodou z Frýdlandu, jak dne 30. července/9. srpna napadl jeho zásobárnu ve Freinstadtu, ji zapálil a (posádku) zahnal na útěk, jak znovu zaútočil na tábor u Altenbergu a utábořil se u brodu, kde předtím leželi Frýdlantští.

Eigentlicher conterfehtlicher Abrisz wasz maszen Ihr. kon. May. Gustavus Adolphus, könig der Sweden, Goten, etc. sich um die Statt Nürnberg gelägert, auch dieselbe Statt und umbringent Läger befestigen lassen, und der kayserlichen Armada unter dem Hertzoge von Fridland alda erwartett den 30. Juli / 9. August deszelben Magasin in der Freyenstatt, angegriffen, verbränd, und den Entsatz geschlagen, nachmahlen dasz Läger am Altenberg angegriffen, und sich zur Furt logiert, wo die Fridländische vorhin gelegen.

Poznámky badatelů
549_509.jpg

Jde o vyobrazení situace švédského a císařského ležení u Norimberka. Tehdy, dne 9. srpna 1632, napadli Švédové Valdštejnovou zásobovací výpravu ve Freinstadtu. Vlevo nahoře je Norimberk, uhlopříčně protéká řeka Regnitz; v místě, kde se říčka dotýká okraje listu je městys Fürt, kde tábořili císařští. Vpravo dole je zobrazena v nadpisu uvedená aféra u Freinstadtu. Uvedený nápis je pod obrazem. Po celé ploše rytiny je kresleno mnoho drobných scén, převážně vojenských. V levém dolním rohu je čtverec s nápisem: „Sw. Swedisch“ a „Fr. Friedländisch“.

V druhé polovině roku 1632, kdy proti sobě ležely armády císařská a švédská u Norimberka, nastal velký nedostatek potravin a obě armády byly nuceny podnikat výpravy za účelem opatření zásob. Dne 9. srpna 1632 podnikli císařští výpravu, doprovázenou vojenským oddílem, do Freinstadtu pro zásoby potravin. Zde však byli nečekaně přepadeni Švédy, kteří jim kořist odebrali a spálili město Freinstadt. Švédskému oddílu velel generál Tupadl.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014