Maastricht

Dne 09.06.1632 (do 12.08.1632)
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 179/427
Wilhelm Eduard Drugulin – Atlas historique Drugulin: 2017

Obléhání Mastrichu. Započato dne 9. června, předáno dne 12. srpna 1632.

Obsidio Mosae-Traiecti. Belagerung Mastrich. Angefangen den 9. Juny, übergeben den 12. August 1632.

Poznámky badatelů
186_197.jpg

Uprostřed mědirytiny je město Mastrich, ležící nad Moselou. Je obehnáno silným kruhem různých fortifikačních staveb. Po celé ploše obrazu je mnoho vojenských scén, tábory, pochodující oddíly, drobné šarvátky apod. Jednotlivé podrobnosti jsou opatřeny vysvětlujícími poznámkami. V pravém dolním rohu je v popředí velící generál se svou suitou a dvěma trubači. Shora uvedený nápis je vpravo nahoře, opodál jsou kresleny dva erby: vlámský lev a šesticípá hvězda; pod tím je vyznačeno měřítko.

V srpnu roku 1632, tedy v době, kdy hlavní armády soupeřů, císařsko-bavorská pod Valdštejnem a švédská pod Gustavem Adolfem, stály proti sobě nedaleko Norimberka, byl generál hrabě Pappenheim s menší císařskou jednotkou odvelen do severního Německa, aby tu držel v šachu některá protestantská knížata. V té době obléhal Bedřich Jindřich Oranžský z Nassavy město Mastricht v Nizozemí, které držela španělská posádka, podléhající nizozemské místodržící, arcivévodkyni Isabele. Když arcivévodkyně poznala, že Mastricht dlouho neodolá, žádala intenzivně Pappenheima o pomoc. Ten zanechal část svého vojska pod velením generála Gronsfelda ve Westfálsku a sám spěchal s větší částí na pomoc tísněnému Mastrichu. Dne 9. srpna 1632 podnikl útok proti Nizozemcům, který však zůstal bezvýsledný, hlavně proto, že španělští obhájci nepodnikli současně výpad z města. Sám Pappenheim byl vážně zraněn na břiše a v boji ztratil přibližně 1 500 až 2 000 mužů i důstojníků. Pak odtáhl zpět a spojil se opět s jednotkou Gronsfeldovou a Mastrich kapituloval 12. srpna 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014