Maastricht

Dne 09.08.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 178/304

Útok hraběte Pappenheima na městský tábor před Mastrichtem, 1632.

Grafen von Pappenheims Anfall auff das Städtische Läger vor Mastrich, 1632.

Poznámky badatelů
185_196.jpg

Malá rytinka, rytá á la Merian, resp. Hollar (Hollar pracoval po několik let v dílně Merianově ve Frankfurtu, proto ta nápadná podoba v uměleckém pojetí obou rytců), v levém popředí je vyobrazena jezdecká scéna, uprostřed je široký tok řeky Másy, přes niž vede most. Město Mastricht leží v pozadí, poblíž něho probíhá bitva. Tisk pochází z díla „Theatrum Europaneum“.

V srpnu roku 1632, tedy v době, kdy hlavní armády soupeřů, císařsko-bavorská pod Valdštejnem a švédská pod Gustavem Adolfem, stály proti sobě nedaleko Norimberka, byl generál hrabě Pappenheim s menší císařskou jednotkou odvelen do severního Německa, aby tu držel v šachu některá protestantská knížata. V té době obléhal Bedřich Jindřich Oranžský z Nassavy město Mastricht v Nizozemí, které držela španělská posádka, podléhající nizozemské místodržící, arcivévodkyni Isabele. Když arcivévodkyně poznala, že Mastricht dlouho neodolá, žádala intenzivně Pappenheima o pomoc. Ten zanechal část svého vojska pod velením generála Gronsfelda ve Westfálsku a sám spěchal s větší částí na pomoc tísněnému Mastrichu. Dne 9. srpna 1632 podnikl útok proti Nizozemcům, který však zůstal bezvýsledný, hlavně proto, že španělští obhájci nepodnikli současně výpad z města. Sám Pappenheim byl vážně zraněn na břiše a v boji ztratil přibližně 1 500 až 2 000 mužů i důstojníků. Pak odtáhl zpět a spojil se opět s jednotkou Gronsfeldovou a Mastrich kapituloval 12. srpna 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014