Koblenz

Dne 20.06.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 177/234

Vyobrazení města Koblenz, které bylo obléháno a dobyto Švédy. 1632.

Abbildung der Statt Coblentz und wie selbige von den Schwedischen belagert und eingenohmen worden. 1632.

Poznámky badatelů
184_195.jpg

Na obraze je město Koblenz ležící na soutoku Mosely a Rýnu. V popředí je most přes Moselu; kolem města jsou rozestavěny vojenské oddíly a pálící děla. Vlevo nad Rýnem je hrad Herrmanstein. Je to velmi podrobná kresba, připomínající hlavně pojetím perspektivy, rytiny Hollarovy.

Dobytí Porýní, které následovalo po bitvě u Breitenfeldu, bylo v podstatě Švédy dokončeno, a Gustav Adolf stál se svým vojskem po vítězství nad Lechem již hluboko v Bavorsku. V Porýní zbylo ještě několik méně významných měst, jež drželi Španělé. Švédové přitáhli a po krátkém obléhání dobyli města dohodou. Brzy však byla švédská posádka, která obsadila dobyté město, vystřídána francouzskou; Francouzi byli totiž tehdy spojenci Švédů. Město Koblenz bylo dobyto Švédy 20. června 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014