Porýní

Dne 23.05.1632 (do 26.05.1632)
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 176/322

Půdorys a nákres několika míst v Kurfalci, z níž byli Španělé po několika střetnutích konečně vyhoštěni.

Grundrisz und Entwurff etlicher Ohrt der Chur-Pfalz und wie die Spanier nach etlichen Treffen endlich gar daraus geschlagen worden.

Poznámky badatelů
183_194.jpg

Tisk zobrazuje krajinu, jíž protéká několik potoků a po níž je rozptýleno několik vesnic, označených jmény. Pod horním okrajem rytiny je nápis: „Palatinatus“, vpravo dole je malý les a opodál střetnutí mezi španělskými a švédskými vojsky. Nad obrazovou částí tisku je shora uvedený text, dole je legenda: A–G a 1–7.

Když se Gustav Adolf s hlavní částí své armády vracel z vítězné výpravy v Porýní, zanechal tu ještě svého generála Gustava Horna s přiměřeným vojskem a uložil mu likvidovat zbytky španělských vojenských základen. Horn na Španělech dobyl Trevír, Speyer a další města. Španělé, jimž veleli hrabě z Riedbergu a Don Philipp de Sylva, uhýbali, pronásledováni Švédy na východ do Würtemberska. Na několika místech došlo mezi oběma vojsky k menším střetnutím a potyčkám, např. nedaleko Ulmu. Španělé zůstali vždy poraženi a utrpěli značné ztráty, jednak na mužstvu, ale i ztrátou většiny svých zásob (trénu). Bylo to v době od 23. do 26. května 1632. Horn se výpravy nezúčastnil, na jeho místě veleli Švédům falckrabí Kristian z Birkenfeldu a rýnský hrabě Otto Ludvík.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014