Mnichov

Dne 10.05.1632
Signace: neuvedena
Autor: Heyden Jacob van der, holandský rytec a nakladatel se sídlem ve Strasburku
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 175/227

Mnichov

München

Poznámky badatelů
182_193.jpg

Na mědirytině je zobrazen Mnichov, který byl dobyt králem Gustavem Adolfem švédským dne 10. května 1632 na základě dohody. V popředí je scéna, jak městská rada Mnichova předává švédskému králi klíče od města a městská privilegia. Král projíždí městem na koni, v pravici drží maršálskou hůl. V jeho početné vojenské suitě jsou jmenovitě uvedeni: král český (tj. Fridrich Falcký), falckrabí August, vévoda Vilém Výmarský a vévoda Jan Holštýnský. Vlevo je most přes řeku Isar. Uprostřed města je známá „Frauenkirche,“ tj. kostel Panny Marie. Vpravo je další most vedoucí přes Isar. V dalekém pozadí je vesnice v plamenech. V levém rohu nahoře je znak města MnichovA–„Münchner Kindl“.

Po svém vítězství u Breitenfeldu obrátil se Gustav Adolf se svou armádou na západ k Rýnu, který překročil nedaleko Mohuče. V průběhu toho tažení, které mu získalo název „krále protestantů“, dobyl mnohá města a několikrát vypudil ze svých základen Španěly. Dobyl téměř celou Dolní Falci a pak se teprve vrátil do Bavorska, kde mezitím se Tillyho armáda opět zotavila a stávala se mu nebezpečnou. Vítězstvím nad Lechem si otevřel cestu do Bavorska, bez úspěchu sice obléhal Ingolstadt, kde právě zemřel jeho velký protivník Tilly, zato dobyl dohodu s městským zastupitelstvem Augsburgu. V té době, než nastalo dlouhé ležení obou nepřátelských armád u Norimberka-Fürthu, kdy byl opět velitelem císařských vojsk Valdštejn (II. generalát), oblehl Gustav Adolf Mnichov a dobyl jej dohodou s městskou radou dne 10. května 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014