Ingolstadt

Dne 24.04.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 174/429

Ingolstadt

Ingolstadium

Poznámky badatelů
543_503.jpg

Pohled na město ležící na vzdálenějším břehu Dunaje. Významné budovy jsou označeny jmény. Přes Dunaj vede most. V popředí, na bližším břehu řeky, útočí Švédové na město. Opodál je selská usedlost, u níž je selský lid přihlížející boji. Na obloze je nápis: „Ingolstadium“, výše je městský znak, ovinutý vavřínovou ratolestí.

Po svých významných vítězstvích u Breitenfeldu a později nad Lechem obrátil se Gustav Adolf k Augsburgu a dobyl ho úmluvou. Pak teprve odtáhli Švédové k Ingolstadtu a usadili se na jihu města, zatímco nad Lechem poražená císařsko-bavorská armáda se svým smrtelně raněným velitelem Tillym a pod současným velením Maxmiliána Bavorského tábořila severně od města. Pokusy Švédů o dobytí města ztroskotaly na hrdinském odporu občanů města a bavorské posádky. Ještě na radu Tillyho odtáhlo císařské vojsko a obsadilo Řezno, zatímco Švédové se zmocnili hlavního města BavorskA–Mnichova. V těchto dnech zemřel v Ingolstadtu generál Tilly. Obléhání města skončilo dne 24. dubna 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014