Ingolstadt

Dne 24.04.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 173/207
Wilhelm Eduard Drugulin – Atlas historique Drugulin: 2012

Krátký a skutečný nákres hlavní pevnosti Ingolstadtu ve vévodství bavorském i s příslušným okolím, jak byla v té době vystavěna, a částečně z vlastní zkušenosti nedávno byla historicky popsána a vryta do mědi.

Kurtzer und eygentlicher Abrisz der Hauptvestung Ingolstatt im Hertzogthumb Bayern, sampt deroselben Gelegenheit, historischer weisz, wie sie zu dieser Zeit gebauet ist, zumtheil ausz eygner erfahrung kürtzlich Beschrieben und ins Kupfer gebracht.

Poznámky badatelů
181_192.jpg

Lept zobrazuje město Ingolstadt (významnější budovy města jsou číslovány), pod městem podél Dunaje útočí švédské jednotky. Vpravo v čele oddílu jede na koni švédský generál s maršálskou holí (bezpochyby Gustav Adolf). Je sledován trubačem a jednotkou jezdectva. Zajímavá podrobnost: z ingolstadtské šance pálí dělo a zasahuje švédského vojáka. Uvedený německý nápis je nad obrazovou částí mědirytiny, dole je dlouhý německý text zabývající se podrobně dějinami města a končící popisem obléhání a dobytí města Švédy 24. dubna 1632. Následuje legenda: 1–10.

Po svých významných vítězstvích u Breitenfeldu a později nad Lechem obrátil se Gustav Adolf k Augsburgu a dobyl ho úmluvou. Pak teprve odtáhli Švédové k Ingolstadtu a usadili se na jihu města, zatímco nad Lechem poražená císařsko-bavorská armáda se svým smrtelně raněným velitelem Tillym a pod současným velením Maxmiliána Bavorského tábořila severně od města. Pokusy Švédů o dobytí města ztroskotaly na hrdinském odporu občanů města a bavorské posádky. Ještě na radu Tillyho odtáhlo císařské vojsko a obsadilo Řezno, zatímco Švédové se zmocnili hlavního města BavorskA–Mnichova. V těchto dnech zemřel v Ingolstadtu generál Tilly. Obléhání města skončilo dne 24. dubna 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014