Augsburg

Dne 17.04.1632
Signace: neuvedena
Autor: Manasser Daniel, rytec a nakladatel v Augsburgu
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 172/219

Skutečná zpráva, jak a kdy jeho královské veličenstvo ve Švédsku a jeho válečná armáda přitáhli k Augspurgu a též, co se zde v krátkosti přihodilo. Vytištěno a vydáno Danielem Manasserem, měšťanem a mědirytcem v Augsburgu 1632.

Wahrer Bericht, wie und wann ihr köngl. May. in Schweeden unt dero Kriegsarmada für Augspurg getruckt, auch was sich in Kürtze daselbst zugetragen. Getruckt und verlegt durch Daniel Manasser, Burger und Kupferstecher in Augspurg 1632.

Poznámky badatelů
176_188.jpg

Na obraze je město Augsburg; po mostě odchází městská posádka po uzavření akordu – dohody o kapitulaci městA–s Gustavem Adolfem. V pozadí je několik vesnic a městeček, které jsou označeny jmény. Německý text pod rytinou komentuje dobytí Augsburgu Švédy r. 1632.

Po svém vítězství u Breitenfeldu dne 17. září 1631 odtáhl Gustav Adolf se svou armádou na západ k Rýnu a než se vydal na vítězný pochod do země kurfiřta Maxmiliána Bavorského, usadil se nakrátko před městem Augspurg, které držela poměrně slabá bavorská posádka. Po třídenním vyjednávání, jež bylo psychologicky podporováno mírnou švédskou střelbou, se posádka vzdala a Gustav Adolf vtáhl triumfálně v čele svých vojsk do města. Obyvatelstvo, jako ve většině protestantských měst, jej nadšeně vítalo. Tak bylo dne 11. dubna 1632 protestanty opět získáno město, v němž vznikla augspurská konfese, a které těžce neslo císařův restituční edikt. Neprodleně byly všechny chrámy opět převzaty protestanskou církví a všechna místa městských funkcionářů (od purkmistra až po noční hlídače) obsazena protestanty.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014