Augsburg

Dne 11.04.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 171/274

Augspurg

Augspurg

Poznámky badatelů
177_189.jpg

Na rytině je město, z něhož jsou zobrazeny jen hlavní budovy. V popředí je řeka Lech. Švédské dělostřelectvo pálí do města, několik obcí v okolí je zahaleno kouřem a v plamenech. Jde o perspektivní pohled shora (tzv. ptačí perspektiva). Vpravo nahoře je naznačen tok říčky Sinkel.

Po svém vítězství u Breitenfeldu dne 17. září 1631 odtáhl Gustav Adolf se svou armádou na západ k Rýnu a než se vydal na vítězný pochod do země kurfiřta Maxmiliána Bavorského, usadil se nakrátko před městem Augspurg, které držela poměrně slabá bavorská posádka. Po třídenním vyjednávání, jež bylo psychologicky podporováno mírnou švédskou střelbou, se posádka vzdala a Gustav Adolf vtáhl triumfálně v čele svých vojsk do města. Obyvatelstvo, jako ve většině protestantských měst, jej nadšeně vítalo. Tak bylo dne 11. dubna 1632 protestanty opět získáno město, v němž vznikla augspurská konfese, a které těžce neslo císařův restituční edikt. Neprodleně byly všechny chrámy opět převzaty protestanskou církví a všechna místa městských funkcionářů (od purkmistra až po noční hlídače) obsazena protestanty.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014