Donauwörth

Dne 06.04.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 169/316

Donauwörth – řeka Dunaj – město Rain – řeka Lech.

Thonawerth, Donau-Flusz-Die Stadt Rain-der Lech Flusz.

Poznámky badatelů
174_186.jpg

Tisk zobrazuje bitvu nad Lechem, v níž byl poražen generál Tilly (padl) a kurfiřt Maxmilián Bavorský Gustavem Adolfem švédským dne 6. dubna 1632. Obraz je kreslen primitivně. Švédské vojsko postupuje přes Lech po mostě i několika brody. Na druhém břehu pod městečkem Rain útočí oddíl jezdectva na pěchotu a pálí z pušek i pistolí. Na spodním okraji rytiny je stan s nápisem: 1632. Vlevo nahoře je Dunaj a město Donauwörth, opodál pahorek, na nějž je útočeno. Vlevo před bojovou standartou je Fridrich Falcký (Fr. Kö. in Böhem“).

Bitva nad Lechem dne 6. dubna 1632 byla druhým rozhodujícím střetnutím mezi armádou Gustava Adolfa švédského a císařsko-ligistickými vojsky pod velením generála Tillyho; byla současně i druhou porážkou Tillyho (poprvé podlehl Gustavu Adolfovi u Breitenfeldu nedaleko Lipska dne 17. září 1631). V době mezi oběma zmíněnými bitvami shromažďoval Tilly svá u Breitenfeldu rozptýlená vojska, ale současně verboval v Horní Falci nové jednotky. Tím ovšem ohrožoval spojení Švédů s jejich severskou vlastí a donutil současně Gustava Adolfa, aby se obrátil proti němu – do Bavorska. Tillyho armádu doprovázel vévoda Maxmilián Bavorský (nám dobře známý z bitvy na Bílé hoře). Došlo k střetnutí nad Lechem u Rainu a hned zpočátku bitvy byli těžce raněni Tilly i Aldringen, takže kurfiřt bavorský zůstal na velitelském bodě osamocen, což patrně nebylo věci na prospěch, poněvadž dal ještě týž večer rozkaz k opuštění břehu Lechu, aniž by k tomu byl nějakou švédskou bojovou akcí donucen. Tak byla Švédům lacino otevřena brána do srdce Bavor. Uvedený rozkaz Maxmiliána Bavorského byl ovšem výsledkem rozhodnutí válečné rady, takže mu nelze přisoudit plnou zodpovědnost za porážku nad Lechem. Smrtelně zraněný generál Tilly zemřel brzy potom v Ingolstadtu. Vévoda bavorský tím ztratil oddaného, poctivého a zkušeného vojevůdce, který po své smrti zanechal jako jediný majetek svá nepatrná polní zavazadla, na rozdíl od většiny tehdejších vojevůdců – kondotiérů, kteří provozovali vojenské řemeslo převážně z důvodu kořistnického.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014