Donauwörth

Dne 27.03.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 167/450

Donauwörth

Thonauwerth

Poznámky badatelů
469_429.jpg

Na rytině je Dunaj a na něm ležící město Donauwörth, které je velmi krásně a podrobně kresleno. Za městem protéká řeka Wernitz, která se vlévá u Donauwörthu do Dunaje. Shora uvedené jméno města je umístěno na rozvinuté stuze na obloze zobrazené krajiny. Na obdobné stuze je legenda: A -O.

Mědirytina zobrazující Donauwörth neobsahuje žádné prvky, které by měly nějakou souvislost s válečnými akcemi, tisk však svým vznikem spadá do doby války třicetileté, kdy Donauwörth hrál dvakrát významnou úlohu. Dne 27. března 1632 byl dobyt Gustavem Adolfem švédským, který se svou armádou postupoval vítězně od Rýna k Norimberku a hodlal vniknouti do Bavorska, aby zde dovršil své vítězství nad generálem Tillym a vévodou Maxmiliánem Bavorským. Po druhé v 30leté válce se stal Donauwörth středem pozornosti válčících mocí, když roku 1648 císařsko-bavorská armáda pod Piccolominim a Enckefortem překročila u Donauwörthu Dunaj, aby znemožnila Švédům postup do Horní Falce.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014