Donauwörth

Dne 16.03.1632
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 166/328

Město Donauwert obléhané Švédy v měsíci březnu 1632.

Urbs Donaverda unacum obsidione per Svecos facta mense martio Anno 1632. Die Statt Thonawerth sambt der schwedischen Belagerung 16. März 1632.

Poznámky badatelů
173_185.jpg

Na rytině je Dunaj, do něhož se vlévá říčka Wernitz nedaleko městečka Donauwert, které leží částečně i na ostrůvku Wernitz. Na pravé straně útočí švédská armáda. Uvedený latinsko-německý text je nad obrazovou částí tisku, legenda A–S je dole.

V průběhu svého vítězného tažení jihozápadním Německem a po uzavření dohody o přátelství s městem Norimberkem vydal se Gustav Adolf se svou armádou na pochod k Dunaji a postupoval rychle k Donauwertu. Toto město dobyl 27. dubna 1632. Tím byla Švédům otevřena brána do Bavorska, kde se měli střetnout s Tillym a vévodou Maxmiliánem Bavorským.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014