Gustavsburg

Dne 01.01.1632 (do 28.02.1632)
Signace: neuvedena
Autor: neznámý
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 165/258

Nákres a poloha nově vystavěné švédské pevnosti Gustavusburgu, dole u výtoku Mohanu do Rýna.

Abrisz und Gelegenheit der Neuerbauten Schwedischen Festung Gustavusburg undten am Auslauff des Mayns in den Rhein.

Poznámky badatelů
172_184.jpg

Na obraze je území kolem soutoku Mohanu s Rýnem nedaleko Mohuče. Na břehu Mohanu je pevnost ve tvaru hvězdy, opodál na řece je několik ostrovů. Pontonový most vede do Mohuče. V popředí je vesnička s kostelní věží a dvě mužské postavy. Vlevo je stylizovaný strom a další kostelík. Na obloze je nápis: „Gustaviburgum“.

Po dobytí Mohuče Švédy se rozpoutaly bojové akce v Dolní Falci; Gustav Adolf se proto rozhodl zřídit systém opevnění kolem Mohuče a okolí. Do tohoto fortifikačního plánu spadalo také vystavení pevnosti do trojúhelníku, jenž tvoří soutok Mohanu a Rýna. Pevnost měla být původně pojmenována „Pfaffentraub“, z toho však sešlo a byla pak pojmenována „Gustavusburg“. Část dnešní Mohuče se stále tak jmenuje. K vylíčeným událostem došlo na počátku roku 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014