Drusenheim

Dne 25.01.1632
Signace: J. v. Heyden fecit.
Autor: Heyden Jacob van der, holandský rytec a nakladatel se sídlem ve Strasburku
Katalogová čísla:
Sbírka Český Šternberk: 164/336
Wilhelm Eduard Drugulin – Atlas historique Drugulin: 1973
Čeněk Zíbrt – Bibliografie české historie: 11879

Zvláštní výkres situace a zboření dvou hradeb nad Rýnem, které byly zřízeny plukovníkem Ossou roku 1630 mezi Hagenauem a Lichtenauem, nyní však ve prospěch vlasti a svobody byly spáleny a srovnány (se zemí), v lednu 1632.

Eigentlicher Abrisz der Situation und Demolierung der zwo Schantzen am Rhein, welche zwischen Hagenau und Lichtenaw von dem Obristen Ossa Anno 1630 gebawet, jetzo aber dem Vatterland und Freyheit zum besten 1632 im Jenner wider abgebrannt und geschleift worden.

Poznámky badatelů
171_183.jpg

Na obraze jsou dvě hořící šance umístěné po obou březích Rýna, jedna u Drusenheimu (opodál je ostrov na Rýnu), druhá níže je obklopena selským lidem. Pod obrazem je třísloká německá báseň velebící osvobození nepřítele. Citovaný německý text je uveden nad obrazovou částí tisku.

Po svém vítězství u Breitenfeldu odtáhl Gustav Adolf se svou armádou na západ a dobyl tu téměř všechna města a pevnosti císařských a hlavně Španělů. Obsadil celé území kolem Rýna a pak odtáhl do Bavorska, aby zde dokonal své vítězství. Zbývající opěrné body Španělů pak dobyli v Porýní švédští generálové, kteří tu zůstali po odchodu hlavní armády do Bavorska. Tak padly do rukou Švédů i dvě malé pevnůstky po obou březích Rýna, které zřídil španělský plukovník Ossa r. 1630 a které byly k velké radosti místních obyvatel zbourány a spáleny 25. ledna 1632.

[přihlásit se]   [registrovat se]   [webmaster]
www.30letavalka.eu  |  Historický klub Týnec nad Sázavou  ©2014